تماس با ما :

درباره سامین پلاست

کارفرما و مدیرعامل : مهندس حجت حسنی

تولید کننده:
کیسه فریزر
سفره های یکبار مصرف
کیسه زباله
محافظ غذایی

تهران – رباط کریم

الارد – بلوار پرندک

مییدان پرندک – خ فروغ – پلاک 54

مدیر فروش:  ۰۹۰۲۵۰۱۵۰۸۳
کارشناس فروش:   ۰۹۰۲۵۰۱۵۰۸۱
کارشناس فروش:   ۰۹۰۲۵۰۱۵۰۸۲
تلفن ثابت: ۰۲۱۵۶۶۷۰۳۹۶

شماره تماس مدیر تولید:  ۰۹۹۱۴۴۵۴۱۱۷

شماره تماس واحد مالی:
۰۹۳۳۹۰۹۰۷۸۸
۰۹۰۵۰۷۸۳۰۳۴

فرم ارسال ایمیل به مدیریت