مقالات و آموزش

سفره یکبار مصرف در دوران کرونا

/
سفره یکبار مصرف در دوران کرونا : اگر شما از آن دسته کسانی هستید …
ترکیب مواد نایلکس

ترکیب مواد نایلکس

/
ترکیب مواد نایلکس : هر هفته تماس هایی از کارخانه همکاران و تولیدکن…